Underlagsfoam för golv

250 kr

Underlagsfoam/Akustikfoam

20 kvm/rulle

Tjocklek: 1,6mm 

Utan Fuktspärr